Upphovsman: 
BRÅ

Diagram från BRÅ:s senaste rapport.