Upphovsman: 
Hanne Løvlie

Forskarna studerar hur aggressivt eller socialt fisken av arten storspigg beter sig mot spegelbilden.