Upphovsman: 
Lena Katarina Johansson

Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson.