Upphovsman: 
Fria Tider

RYMLIGT: Om de döda läggs i liksäckar rymmer containrarna nästan 1.000 kroppar. Den totala inre volymen är 200 kubikmeter.