Upphovsman: 
Fria Tider

KALLT: Flera av containrarna var inställda på frystemperatur, vilket kan användas när kroppar ska lagras längre än vanligt innan begravning.