Upphovsman: 
Tingsrätten

Kaplans namnunderskrift finns med på två handlingar, den andra på ett protokoll från juni i år.