Upphovsman: 
Youtube
Rättigheter: 

Frode Forland är smittskyddsdirektör vid Folkhelsoinstitutet i Norge.