Upphovsman: 
SCB

Hushållens finansiella sparande andra kvartalet, transaktioner, mdkr.