Upphovsman: 
Centerpartiet

Centerpartiets vikarierande ekonomiskpolitiske talesperson Rickard Nordin.