Upphovsman: 
Pressbild

Stenen (t.v.) som nu hittats avbildades som "sten 6" i Ole Worms verk "Monumenta Danica" från 1643.