Upphovsman: 
Lars Holting/Astrid Lennblad

De sex kraniedelarna från Skattungbyn har bedömts komma från en äldre vuxen individ.