Upphovsman: 
FT GRAFIK/Privat

Gulli Wirdestedt (till höger) mördades i Alvesta.