Upphovsman: 
Miljöpartiet/Wikipedia

Enligt etablerad vetenskap beror jordaxelns förflyttning på så kallad precession (se Wikipedia). Men miljöminister Per Bolund (MP) sprider nu en kinesisk teori om att det är global uppvärmning som ligger bakom fenomenet.