Upphovsman: 
Faksimil

Tidigare uppmärksammad broschyr