Upphovsman: 
Wikimedia Commons

Mellanspetten har försvunnit från den svenska faunan, medan klockgrodan har blivit återinförd efter att ha varit försvunnen.