Upphovsman: 
Lars Lundqvist

Just nu undersöks 5.000 år gamla kvarlevor på Gotland. Graven på bilden, på gotska Fårö, tillkom dock under vikingatiden.