Upphovsman: 
Wikipedia

OMRINGAT: Sverige är sist ut i raden av länder som omringar Ryssland med Patriot-robotar från USA.