Upphovsman: 
Avmaskerat
Rättigheter: 

"Ulven" efter och i samband med misshandeln.