Upphovsman: 
Polisen

Bilden är en så kallad fantombild som visar hur kvinnan kan ha sett ut innan hon dog. Observera att bilden inte behöver stämma exakt med kvinnans utseende.