Upphovsman: 
Region Stockholm.

Regionfullmäktige i Region Stockholm.