Upphovsman: 
Marinetraffic.com

Denna båt uppges ha misstagits för en ubåt.