Ämting (vänster), Viklund (mitten) och deras juridiska ombud Joakim Lundqvist (höger). Bilderna är, från vänster, tagna av en okänd fotograf, Viklund respektive Carla Orrego Veliz.

HBTQ-jurister tar strid med Alternativ för Sverige

Publicerad 5 augusti 2021 kl 19.23

Inrikes. AFS stämmer två vänsteraktivister för att ha attackerat ett av partiets valmöten. De båda aktivisterna har anlitat Sveriges enda HBTQ-juristbyrå för att försvara sig mot AFS skadeståndskrav.

Gilla artikeln på Facebook

Det var under valrörelsen inför EU-valet 2019 som ett torgmöte som Alternativ för Sverige höll i Sundsvall utsattes för sabotage.

Attacken fångades på film som visar hur syndikalisten Ëlmë Ämting, häller surströmmingsspad över ett bord med valmaterial som står uppställt på torget. Hon har sällskap av en man vid namn William Wilja Viklund.

AFS polisanmälde sabotaget och de båda vänsteraktivisterna identifierades av polis direkt på platsen. Men därefter lät polisen tiden gå tills det inte längre var möjligt att väcka åtal, eftersom brottet snart skulle preskriberas.

– Polisens så kallade demokrati- och hatbrottsgrupper lägger stora resurser på att jaga pensionärer som sagt något kritiskt om invandrare på nätet, men när ett grundlagsskyddat valmöte angrips gör polisen ingenting. Det är under all kritik, säger Gustav Kasselstrand till Fria Tider.

– Mitt intryck är att polisen systematiskt missgynnar vårt parti. Att polisen inte klarar av att förhålla sig politiskt neutral i sin myndighetsutövning hotar demokratin och den fria åsiktsbildningen.

När polisen struntade i ärendet valde AFS att själva gå vidare och vidta rättsliga åtgärder mot de båda vänsteraktivisterna. I slutet av maj i år gav partiet in en stämningsansökan till Sundsvalls tingsrätt. Partiet kräver att Ëlmë Ämting och William Wilja Viklund ska betala 5 400 kr i skadestånd för valmaterialet som förstördes och som ersättning för den tid partiet tvingades lägga ned på att städa upp efter attacken.

Ämting och Viklund har nu inkommit med svaromål till tingsrätten. De har anlitat en jurist från Folkets Juristbyrå, som marknadsför sig som ”Sveriges första juristbyrå med fokus på hbtq-personer”, för att föra deras talan i tvisten med AFS. Folkets Juristbyrå drivs av Joakim Lundqvist, som säger sig vara en man, och Silas Aliki, som uppger sig vara en "den".

Ämting medger att hon har hällt surströmmingsspad på AFS bord, men bestrider partiets skadeståndskrav. Hon invänder att AFS inte har åberopat någon bevisning som styrker att partiet har åsamkats skada genom hennes attack.

”Någon skriftlig bevisning som kan styrka att föreningen genom att det hälldes ut surströmmingsspad på föreningens bord orsakats skada motsvarande ett belopp om 5400 kronor har inte givits in med stämningsansökan. Inte heller har det lämnats upplysning om vad för egendom som förstörts”, skriver Ämtings juridiska ombud Joakim Lundqvist i svaromålet.

Även William Wilja Viklund bestrider AFS krav.

”William Wilja Wiklund förnekar att hen hällt ut surströmmingsspad på Alternativ för Sveriges egendom. Hen har däremot ställt ifrån sig en burk surströmming som hen inte ville behålla i handen på det aktuella bordet”, anges det i svaromålet.

Gustav Kasselstrand lämnar följande kommentar i ett mejl till Fria Tider:

"En av vänsterextremisterna erkänner skadegörelsen i sitt svar till Sundsvalls tingsrätt. Nu försöker hon undgå betalningsansvar genom att hävda att skadegörelsen inte orsakat partiet några kostnader, vilket förstås är absurt. Vi kommer att skicka in tydliga bevis på skadegörelsen, både foto och film där surströmming och spad syns ligga uthällt över flygblad, kepsar, pins och andra profilprodukter. Som vanligt vägrar vänstern att ta ansvar för sina egna handlingar – de är vana vid att det alltid är någon annan som betalar."


Hade afghansex på HVB-hemmet. Den 45-åriga politikern var nämndeman för S i samma tingsrätt som dömer henne.0 Plus

Befolkningsbytet

Nyheter från förstasidan

Ekonominyheter

Rekordmånga vill ha skuldsanering

Stora antalet skuldsatta unga oroar.. "Vi lever i ett samhälle som är uppbyggt kring lån och skulder."0 


Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.