Hur gammal är Mohammad? Han vet inte själv

Publicerad 9 mars 2021 kl 15.47

Lag & Rätt. Flyktingbarnet Mohammad uppger sig inte veta hur gammal han är, och det tycks ingen annan heller göra. Efter en kaotisk rättegång döms afghanen i alla fall för att ha begått sexuella övergrepp mot en 12-årig flicka – och tingsrätten slår fast att han i vart fall är över 18. Mohammad slipper dock utvisning – trots allt.

Gilla artikeln på Facebook

Det var sommaren 2018 som Mohammad gav sig på 12-åringen vid Storstrand kursgård i Öjebyn i Norrbotten.

Han förmådde flickan att onanera åt honom och förde även sin penis i samlagsliknande rörelser mellan hennes lår.

Det är dock först nu som Mohammad döms för brotten – och en stor del av rättegången gick åt till att försöka reda ut hur gammal afghanen egentligen är.

Luleå tingsrätt är sammanfattningsvis inte "fullt säker" på Mohammads exakta ålder, men slår fast att han åtminstone var 18 år vid tidpunkten för gärningen.

Enligt folkbokföringen är han född 1996, vilket skulle innebära att han var 22 år vid tidpunkten för brottet och närmare 25 år nu.

Själv uppger afghanen dock att födelseåret är felaktigt.

"Han har förklarat att han är osäker på sin ålder, men att han tror att han är 20 år gammal nu, vilket innebär han var 18 år gammal när han begick brottet", skriver tingsrätten.

Mohammad berättade att han ursprungligen kommer från Afghanistan, men när han var i treårsåldern flyttade hans familj till Iran. I Iran var familjen tvungen att årligen ansöka om förnyelse av identifikationshandlingar. Vid en förnyelse "skedde det ett misstag" som ledde till att hans ålder blev fel i id-handlingen, hävdar han.

"I Sverige folkbokfördes han på basis av uppgiften i id-handlingen och detta innebar att uppgiften i folkbokföringen blev också fel. Tidigare kände han inte till sin riktiga ålder. Det var först efter en tid i Sverige som han fick veta sin riktiga ålder när hans mamma visade honom ett vaccinationskort med hans ålder angiven", skriver tingsrätten i sitt referat.

Mohammads mor har hörts i målet och uppger också att sonen är 20 år gammal nu.

"Hon är dock analfabet och kommer från ett samhälle där uppgifter om födelsedatum inte registreras lika noga som i Sverige. Hennes möjligheter att veta hans ålder begränsas av bl.a. dessa faktorer. Det kan därmed inte uteslutas att hon är lika osäker på hans ålder som han själv är", skriver tingsrätten.

Den utsatta flickans pappa vittnade om att han konfronterade Mohammad efter övergreppet och att Mohammad då sade sig vara var 22 år gammal.

Tingsrätten valde till slut att utgå från den folkbokförda åldern, vilket innebär att afghanen anses ha varit 22 år vid tidpunkten för brottet.

Straffet blir ett års fängelse för sexuellt övergrepp mot barn.

Får stanna i Sverige
Mohammad, som är medborgare i Afghanistan, får dock stanna i Sverige. Åklagaren hade nämligen inte yrkat att han skulle utvisas.

Fria Tider har pratat med Ulla-Karin Lindström, som agerade som extra åklagare under rättegången. Det var dock inte hon som skrev stämningsansökan och hon vet inte varför det inte yrkades på utvisning.

Den ansvariga åklagaren, Anna Väppling, har gått på tjänstledighet.

Lindström, som är pensionerad, säger sig i övrigt vara nöjd med domen.

– Tingsrätten accepterade den ålder som står i folkbokföringen, och nu får vi se om målet tas upp till prövning i hovrätten. Det blir lite intressant att se, säger Ulla-Karin Lindström.

I Luleå tingsrätt var rätten oenig om åldersfrågan. Rådmannen Christian Stamblewski ansåg att man i påföljdsbestämningen borde ha utgått från att Mohammad var 18 år gammal när han begick brottet. Den förklaring som afghanen kommit med om sin ålder "låter inte orimlig", enligt domaren.

"Det mänskliga minnet är inte ett ofelbart instrument"
"Det bör vidare beaktas att han ursprungligen kom från en statsbildning som inte har samma heltäckande folkbokföring som existerar i Sverige (antagligen ingen folkbokföring överhuvudtaget). Detta innebär att den främsta källan i nuläget till kunskap om [Mohammads] ålder är hans föräldrar. Hans far är avliden. Hans mor är hon en analfabet, vilket innebär att hon inte lär kunna veta vad som står i olika skriftliga handlingar eller själv föra anteckningar om olika förhållanden. Hon får alltså förlita sig på minnet för att veta hur gammal hennes son är och det mänskliga minnet är som bekant inte ett ofelbart instrument. Det finns alltså felkällor som kan medföra att ingen egentligen vet [Mohammads] riktiga ålder", skriver Christian Stamblewski.

Stamblewski anser att man därför skulle ha gett Mohammad en kraftig så kallad ungdomsrabatt och dömt honom till sex månaders fängelse.


Polisfiasko vid asylboende. Tre kvinnliga poliser och en väktare fick stryk av ensam bråkstake.0 Plus

Har gripits för grov misshandel. Men polisen uppger sig ha förståelse för pappans agerande.0 Plus

Åldringen hittades dumpad i skogsdunge. Men Muhammed är fri igen efter ett mycket kort straff – och vill göra politisk karriär.0 Plus

Nyheter från förstasidan


Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.