Ja till id-krav vid inresa till Sverige

Publicerad 15 februari 2024 kl 18.21

Inrikes. Riksdagen röstade idag igenom en lag som ger regeringen rätt att vid behov tvinga tåg-, buss- och färjeföretag att neka inresa till Sverige för resenärer som inte kan uppvisa en korrekt id-handling.

Dela artikeln

Beslutet innebär att regeringen ska kunna införa regler om tillfälliga förbud att transportera personer utan giltiga id-handlingar till Sverige från andra stater.

Regeringen ska också kunna införa sanktionsavgifter på upp till 250.000 kronor för de transportföretag som bryter mot förbudet.

Ett förbud ska dock endast få införas om det – på grund av händelser inom migrationsområdet – har uppstått en allvarlig fara för den allmänna ordningen eller den inre säkerheten i landet, och om reglerna behövs för att viktiga samhällsfunktioner lättare ska kunna fullgöra sina uppgifter.

Ett regeringsbeslut om förbud ska gälla i högst sex månader, men kan därefter förlängas sex månader i taget.

Sverigedemokraterna beskriver på sociala medier det hela som "en viktig åtgärd för att stoppa inflödet av illegala invandrare redan vid gränsen".

Transportföretagen är som väntat kritiska till lagen.

– Jag ställer mig tveksam till om den typen av myndighetsutövning ska läggas på oss. Vår personal har ingen utbildning i att se om ett pass från Kirgizistan är falskt eller inte, säger Per-Ove Forsberg, vice vd för rederiet Unity Line, till SVT Nyheter Skåne.


Nyheter från förstasidan

Insamling till pojken som fick se sin pappa mördas

Efter Skärholmen-mordet. "När sorgen är över börjar helandet, låt oss hjälpas åt."0 

Ekonominyheter

USA:s inflation fortsätter öka – mer än väntat

Vänder uppåt igen.. Börserna faller och förväntningarna på räntesänkningar minskar.0 


Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.