Bostadsbubblan

Mäklarnas bild av bostadsmarknaden svartnar

Publicerad 17 juni 2022 kl 13.28

Ekonomi. Fastighetsbyråns senaste Mäklarpanel visar ett tydligt skifte på marknaden där en klar fördel för säljarna i april svängt till en klar fördel för köparna. När mäklarna får förutspå prisutvecklingen under resten av 2022 tror flest på en prisnedgång på runt 5 till 10 procent

Dela artikeln

Det är mäklare runt om i landet som har svarat på frågor om läget på bostadsmarknaden.

På frågan "För vilka är bostadsmarknaden mest fördelaktig just nu" blev snittet 3,74 på en skala mellan 0 (köparna) och 10 (säljarna). Det kan jämföras med 6,21 när samma fråga ställdes i slutet av april och 7,54 i juni 2021.

Från en tydlig fördel för säljarna har nu alltså köparna en tydlig fördel på marknaden. Mest påtaglig är förändringen i Storstockholm där det gått från 6,19 i april till 2,49 i juni.

– Det är en relativt dramatisk och snabb förändring vi haft, framförallt de senaste veckorna. Det kan närmast liknas vid reaktionen efter Lehman Brothers fall i början av finanskrisen. Efter en väldigt het marknad de senast åren skapar nu kriget, inflationen, räntehöjningar och börsoro en stor osäkerhet. Bostadskonsumenter vet inte vad de kan vänta sig av marknaden nu, och framåt, vilket gör att många väljer att avvakta, säger Johan Engström, vd på Fastighetsbyrån, i ett utskick.

Mäklarna fick även svara på vad de tror om prisutvecklingen under resten av 2022. När det gäller bostadsrätter tror flest på en prisnedgång. 37 procent förutspår en prisnedgång på cirka 5 procent och 26 procent tror på en prisnedgång på runt 10 procent. 30 procent av mäklarna tror på stillastående bostadsrättspriser.

När det gäller villor tror 42 procent av mäklarna på stillastående priser resten av året. 32 procent tror på en prisnedgång på cirka 5 procent och 17 procent på en prisnedgång med cirka 10 procent. Även här sticker Stockholm ut där endast 5 procent tror på stillastående villapriser och 90 procent på sjunkande priser.

– Hittills har vi inte sett några större rörelser i prisstatistiken. Dels beror det på att den släpar efter en del, dels på att många bostäder som ligger ute nu faktiskt inte går till försäljning. Säljare och köpare har helt enkelt svårt att mötas vid en prisnivå. Sannolikt kommer vi ha en viss prisnedgång på många orter de kommande månaderna men det är svårt att säga exakt hur mycket. Förhoppningsvis kan vi landa och få en mer stabil marknad under hösten, säger Johan Engström.Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.