Migrationsverket: Behövs mer pengar till förvarsplatser

Publicerad 17 april 2024 kl 11.58

Inrikes. Migrationsverket kommer bara att kunna bygga ut förvarsplatserna så att de blir 750 de kommande åren. Ska det blir fler behövs mer pengar, enligt myndigheten.

Dela artikeln

Regeringens målsättning är att Migrationsverkets förvar ska ha totalt 1.000 platser för invandrare som ska skickas hem.

Nu har Migrationsverket enligt uppdrag redovisat en plan till regeringen för hur och var antalet platser ska utökas.

– En utökad förvarskapacitet är en viktig del i arbetet med att öka återvändandet för såväl Migrationsverket som Polismyndigheten. Med de ekonomiska resurser vi har fått kommer vi att kunna öka till cirka 750 platser de kommande åren, säger generaldirektör Maria Mindhammar.

Ökningen sker i flera steg. Utöver tidigare aviserad utökning vid förvaren i Mölndal och Flen planerar Migrationsverket att bygga 80 nya förvarsplatser i närhet till Arlanda. Redovisningen visar både hur det ska gå till och hur kapaciteten skulle kunna öka med ytterligare drygt 250 platser.

– För att uppnå 1.000 platser krävs både ekonomiskt tillskott och ett tydligt och tidigt besked så att vi samlat kan börja planera för en större utbyggnad och lokalisering av kapaciteten i god tid, säger Maria Mindhammar i ett uttalande.

För den framtida utbyggnaden har Migrationsverket identifierat tre områden som särskilt lämpliga: i närheten av Arlanda flygplats, Malmö och Luleå.

Samråd i frågan har skett med bland annat Polismyndigheten och Kriminalvården och dialoger kommer enligt verket att fortsätta även med andra aktörer – kommunala, statliga och privata – som kan komma att beröras av en utbyggnad.

Parallellt med att skapa fler förvarsplatser har Migrationsverket i uppdrag av regeringen att planera för ett reformerat mottagningssystem och att etablera återvändandecenter, vilket kan komma att påverka var de nya förvarsplatserna ska placeras.

Även EU:s migrations- och asylpakt som nyligen godkänts i EU-parlamentet kan komma att påverka hur Migrationsverket behöver utveckla förvarsverksamheten och anpassa lokaliseringen av förvar.


Så dog soldaterna för "flickskolor" i Afghanistan. Svenska medier sålde in kriget – med hundratusentals döda – som ett feministprojekt.0 Plus

Coronavaccin

Läkare och makthavare hängdes 1948. Här är okända dokumentet som klassar tvångs­vaccinering som brott mot mänskligheten – än idag.0 Plus

Portabel "skyddskupol" skyddar styrkorna på marken. Samtidigt storsatsar Sverige på föråldrade amerikanska Patriot-system.0 Plus

Nyheter från förstasidan

Misstänkt väskmördare gömmer sig utomlands

Polisen går ut med namn och bild. Kvinnor gripna i USA för inblandning i mordet på Värmdö.0 

Ekonominyheter

Prognos: Bostadsbyggandet på fortsatt låga nivåer

Tecken på en liten vändning.. "Men vi är långt ifrån de nivåer som behövs."0 


Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.