Kalla fakta och trollfabriken

Myndigheten för psykologiskt försvar anmäler Kalla faktas SD-granskning

Publicerad 17 maj 2024 kl 20.38

Inrikes. Myndigheten för psykologiskt försvar, MPF, har anmält Kalla faktas granskning av Sverigedemokraterna till Granskningsnämnden.

Dela artikeln

Myndgheten reagerar på hur TV4 i programmet använder sig av välkända MPF-medarbetare, Andrea Liebman och Mikael Tofvesson, som pratar om otillbörlig informationspåverkan.

– Vi tycker att det tydligare borde ha framgått att de här intervjuerna avsåg främmande makts aktiviteter och inte hade något samband med just den här granskningen, säger MPF:s generaldirektör Henrik Hjort till SVT Nyheter.

I sin anmälan skriver MPF:

"De bägge personerna Andrea Liebman, senior analytiker vid Myndigheten för psykologiskt försvar, och Mikael Tofvesson, ställföreträdande myndighetschef vid MPF, är kända personer i sammanhanget som ofta intervjuas i radio och i TV. Det finns därför anledning att befara att många tittare som sett programmet från den 7 maj känner igen deras röster och utgår från att deras utsagor är gjorda i intervjuer relaterade till Kalla faktas granskning."

Publiceringen av inspelningarna av Liebman och Tofvesson riskerar enligt anmälan "att åsamka en betydande skada för förtroendet för Myndighetens för psykologiskt försvar opartiskhet avseende yttringar i den svenska informationsmiljön, samt för allmänhetens förståelse för myndighetens uppdrag".

"MPF anser att TV4:s agerande att medvetet utnyttja inspelat material från andra tillfällen, ett agerande som vilseleder tittare att tro att myndigheten skulle ha uttalat sig om den granskning Kalla fakta framför, är minst sagt anmärkningsvärt, osakligt samt i uppenbar strid mot gällande medieetik. Särskilt som syftet synes vara att uttalandena ska vidimera den gjorda granskningen", står det i anmälan.

MPF vill att Granskningsnämnden beslutar att de aktuella inslagen strider mot kraven på saklighet och samtidigt. Myndigheten vill också att TV4 samtidigt ska åläggas att publicera en rättelse "som innehåller att TV4 på ett osakligt sätt använt intervjuer med MPF-företrädare från helt andra tillfällen än Kalla Faktas granskning, och som enbart rört utländsk otillbörlig informationspåverkan". Vidare önskar MPF att Granskningsnämnden ålägger TV4 att ta bort ljud- och videoklippen med MPF-företrädare från de två programmen som är publicerade på TV4 Play.

Fredrick Malmberg, ansvarig utgivare för Kalla fakta, meddelar att det inte blir någon rättelse på TV4:s eget bevåg.

– Jag tycker att det framgår jättetydligt i programmet att det är ett kollage från samhällsdebatten där ämnet varit uppe till diskussion, säger han till SVT.


Nyheter från förstasidan

Ekonominyheter

Hushållen fortsätter hålla i plånboken

Konjunkturinstitutets nya prognos.. Lågkonjunkturen håller i sig även nästa år.0 


Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.