Sverige och Pisa
ÖVERKÖRD: Liberalerna röstade med SD, KD och M när frågan avgjordes i utbildningsutskottet.

Ny granskning av regeringens Pisa-fusk

Publicerad 17 september 2020 kl 18.57

Inrikes. Efter att det kommit fram att Sverige fuskat sig till bättre resultat i det internationella kunskapsprovet Pisa genom att undanta invandrare från att göra provet beslutar nu utbildningsutskottet att det svenska agerandet ska utredas på nytt. Regeringen och dess stödpartier röstade emot en granskning, men blev överkörda eftersom Liberalerna röstade med SD, KD och M.

Gilla artikeln på Facebook

Regeringen bör tillsätta en oberoende utredning som ser över det underlag och de metoder som användes i Sveriges del av Pisa-undersökningen 2018 och hur det kan ha påverkat resultatet. Det anser utbildningsutskottet, som föreslår att riksdagen ska rikta en uppmaning, ett tillkännagivande, om detta till regeringen.

S, MP, C och V ville inte ha någon ny granskning och röstade emot ett tillkännagivande. Men Liberalerna, som har en hög andel lärare och annan skolpersonal bland de egna väljarna, vågade inte rösta med regeringen och tillkännagivandet gick därför igenom när utbildningsutskottet behandlade frågan i förra veckan.

"Utbildningsutskottet har fått uppgifter via medierna om att elever som har begränsade kunskaper i svenska har undantagits från att göra provet, trots att de varit länge i Sverige och inte uppfyller riktlinjerna för när elever får undantas. Vidare var det svenska bortfallet av elever som var utvalda att skriva provet men inte gjorde det större än tidigare och högre än genomsnittet för OECD. Det finns också uppgifter om att Skolverket gjort felaktiga beräkningar, vilket skulle kunna ha gjort att den svenska poängen ser bättre ut än vad den egentligen är", heter det i utskottets motivering av beslutet.

Regeringen har tidigare bett OECD att granska Sveriges resultat i PISA 2018 en gång till. Men utbildningsutskottet anser inte att det är tillräckligt.

Utskottet vill nu se en oberoende utredning med personer som är fristående från Skolverket och OECD. Utredningen ska se över det underlag och de metoder som användes i Sveriges del av PISA 2018 och hur dessa påverkade resultatet.

Förslaget om tillkännagivande är ett så kallat utskottsinitiativ. Det betyder att förslaget har väckts i utskottet och inte bygger på ett regeringsförslag eller en riksdagsmotion. Förslaget har lagts fram av Moderaterna respektive Liberalerna.

Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet och Vänsterpartiet har invändningar och föreslår i en reservation att riksdagen ska säga nej till att rikta ett tillkännagivande till regeringen om en oberoende utredning av PISA.

PISA (Programme for International Student Assessment) är en internationell studie som organiseras av den ekonomiska samarbetsorganisationen OECD. Studien mäter 15-åringars kunskaper i läsförståelse, matematik och naturvetenskap och har genomförts vart tredje år sedan år 2000. Den senaste studien genomfördes år 2018. Totalt deltog då 79 länder, varav alla de 37 OECD-länderna. I Sverige deltog 5 500 elever i 207 grundskolor och 16 gymnasieskolor.


Bok: Så klarar du livhanken i mångkultur. Mer magkänsla och mindre politisk korrekthet är experternas råd.0 Plus

Professor Paul Gottfried reder ut frågan som alla ställer sig. De ligger bakom västvärldens nya bisarra överideologi.0 Plus

Nyheter från förstasidan

Kineser publicerar Bidens sexfilmer

Efter laptopskandalen. Visar crackrökande vicepresidentsonen när han har sex med olika kvinnor.0 Plus

Ekonominyheter


Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.