"Otrohetskollade" sin flickvän under frivilligt samlag – döms för våldtäkt

Publicerad 23 februari 2024 kl 08.51

Lag & Rätt. I samband med ett frivilligt samlag förde en man upp sina fingrar i flickvännens underliv i syfte att kontrollera om hon hade varit otrogen. Nu döms han för våldtäkt till 1,5 års fängelse av Högsta domstolen.

Dela artikeln

Av utredningen framgår att kvinnan, när de hade sex, frivilligt lät mannen föra upp sina fingrar i hennes vagina i tron att det utgjorde en inledning till samlaget.

Hon uppger dock att hon senare insåg att han försökte känna efter om hon hade någon annan mans sperma i sitt könsorgan. Efter den påstådda "kollen" fortsatte de dock att ha frivilligt sex.

Mannen åtalades för bland annat våldtäkt och tingsrätten fann det utrett att gärningen hade skett i syfte att kontrollera om flickvännen hade varit otrogen. Eftersom kvinnan inte hade samtyckt till att handlingen genomfördes "i det syftet" bedömde tingsrätten att det var fråga om en våldtäkt.

Hovrätten fastställde tingsrättens dom i den aktuella delen.

Högsta domstolen konstaterar nu att kvinnan vid det aktuella tillfället "i och för sig deltog frivilligt" i sexuella handlingar med sin pojkvän. Att hon frivilligt har deltagit i vissa sexuella handlingar innebär enligt domstolen dock inte att andra typer av sexuella handlingar som har förekommit vid samma tillfälle också ska anses vara frivilliga.

Enligt Högsta domstolen skilde sig den handling som åtalet avsåg till sin karaktär och sättet som den utfördes på tydligt från det övriga sexuella handlande som kvinnan frivilligt deltog i. "Det var fråga om en handling som hon inte alls var inställd på. Vidare anses det klarlagt att den tilltalade förstod att målsäganden inte ville bli utsatt för en kontroll men att han ändå utförde den."

Även Högsta domstolen dömer därför den tilltalade för våldtäkt, mindre grovt brott.

Mannen döms till fängelse i 1,5 år. Han döms även för grov kvinnofridskränkning.

– Fallet illustrerar att olika delar av ett händelseförlopp kan behöva bedömas på skilda sätt i ett mål om sexualbrott, säger justitierådet Johan Danelius som var en av de domare som deltog i avgörandet, i ett uttalande.

– En person kan ha deltagit frivilligt i vissa delar men inte i andra, fortsätter han. Det måste alltid bedömas hur långt frivilligheten sträcker sig och vad den avser, avslutar Danelius.


Nyheter från förstasidan

Här river de tiggarlägret

"Vissa talar, andra agerar." Anordnade "städdag" i ökänt romskt läger i Järfälla kommun.0 

Ekonominyheter


Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.