Finansminister Elisabeth Svantesson (M).

Sänkt skatt på ISK-sparande

Publicerad 19 december 2023 kl 10.10

Ekonomi. Finansdepartementet har nu lämnat förslag som innebär att en skattefri grundnivå på 300.000 kronor för fysiska personers sparande på investeringssparkonto (ISK) införs.

Dela artikeln

Det remitterade förslaget är en del av Tidöavtalet och innebär att personer som har ett investeringssparkonto, en kapitalförsäkring eller ett avtal om sparande i en PEPP-produkt inte behöver betala skatt på de första sparade 300.000 kronorna.

Förslaget omfattar över 3,5 miljoner sparare med investeringssparkonto. Tre av fyra av dessa har ett sparande som understiger 300.000 kronor och skulle med det remitterade förslaget inte behöva betala någon skatt på sitt sparande. För medianspararen innebär förslaget en skattelättnad på cirka 800 kronor per år.

Finansdepartementet föreslår även att den så kallade stoppregeln för ränta på kontanta medel på ett investeringssparkonto justeras så att ränta beskattas konventionellt först om räntan överstigit den räntefaktor som ska användas för att beräkna schablonintäkten för det aktuella kalenderåret.

Vidare föreslås att investeringstillgångar och finansiella tillgångar får överföras till respektive från ett investeringssparkonto även när de handlas på OTF-plattformar och via andra värdepappersinstitut än det som tillhandahåller investeringssparkontot.

Förslaget om en skattefri grundnivå bedöms minska skatteintäkterna med 7 miljarder kronor från 2025 och framåt.

Om det förslag som nu remitteras kommer att presenteras i budgetpropositionen för 2025, och i vilken omfattning, beror enligt regeringen i slutändan på det ekonomiska läget, reformutrymmet och finansieringsbehovet samt de överläggningar som förs i det slutliga arbetet med budgetpropositionen.

Finansdepartementet skickar förslagen på remiss till den 25 mars 2024. De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 januari 2025.


Vet inget om frågan, som inte alls finns på agendan. Samtidigt rapporteras om uråldriga reningsverk och tiotusentals farliga ämnen i vattnet.0 Plus

Kolumn: Joakim Andersen. Sahra Wagenknecht höjer upprorsfanan mot PK-väldet och invandringen i sin nya bok.0 Plus

Nyheter från förstasidan

Uppgift: 77 döda i israelisk attack mot matkö

"Massaker." Offren ska ha väntat på att ta emot förnödenheter.0 

Ekonominyheter

Skjuter i höjden. En bitcoin kostar nu 62.000 dollar.0 


Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.