Chockbeskedet från Migrationsverket

Rycker in som vikarier i EU-kommissionen. Byråkraterna får mångmiljonbelopp för knappt tre månaders arbete.0 

186 asylsökare checkar in idag. Åre Continental Inn ska tjäna skattepengar på illegal invandring.0 

Sveriges nya adel

Illegala invandrare checkar in. Hotell Carl XII i Dals-Ed blir ett riktigt flott gratisboende för asylsökare.32 

Ivan Daza, 44, avslöjades av extremvänstern. Den sekretessbelagde entreprenören tiodubblade sin inkomst på två år, avslöjar ETC.65 

Starka incitament låta dig betala mer. Privata vårdcentraler får mer betalt ju sjukare deras patienter är.3 

Eva Hamilton slutar på SVT. Får 2,7 miljoner extra året efter avgången.17 

"Inga särskilda begränsningar". Beatrice Ask (M) vill erbjuda rumänska och bulgariska romer en framtid i välfärdens Sverige.0

SVT vilseleder om invandrarbidragen. Ger sken av att illegala invandrare inte har rätt till socialbidrag - vilket de har.0

Fem miljoner satsas på bidragsmarknadsföring. Riktar sig särskilt till invandrare, som ska förmås att söka ännu mer bidrag.0

Ytterligare bidragshöjning beslutad. Kommunerna får nu ett kraftigt incitament att ta emot så många invandrare som möjligt.1

Regeringen ger mer skattemedel till trossamfund. Endast nya samfund, dvs i princip endast moskéer, omfattas dock av höjningen.0

Ingen bortre gräns. Alla 27 000 somalier som är på väg till Sverige garanteras bidrag livet ut.0

Sidor

Prenumerera på RSS - Du betalar