Bubblan Sverige
OVANLIGT: Bara 2 miljoner svenskar har numera ett jobb som inte är finansierat av skattebetalarna . De försörjer därmed resten av befolkningen på 10 miljoner invånare.

Två miljoner svenskar försörjer resten

Publicerad 2 oktober 2021 kl 13.01

Ekonomi. 1,3 miljoner svenskar i arbetsför ålder kan överhuvudtaget inte försörja sig själva och ytterligare 4,7 miljoner står helt utanför arbetskraften, enligt en ny rapport från Svenskt Näringsliv. Av de 4 miljoner som återstår har ungefär hälften offentligfinansierade jobb, vilket betyder att en liten skara på 2 miljoner svenskar försörjer en befolkning på 10 miljoner.

Gilla artikeln på Facebook

I rapporten skriver nationalekonomerna Maria Mikkonen och Johan Lidefelt att det behövs en tydlig arbetslinje om svenska företag ska kunna utvecklas och växa.

"Detta blir tydligt när var fjärde person i arbetsför ålder inte försörjer sig själv (1,3 av 5,3 miljoner personer) och bara fyra miljoner personer försörjer hela befolkningen på tio miljoner", skriver de.

Däremot berättar inte Lidefelt och Mikkonen att ungefär hälften av dessa fyra miljoner människor arbetar i skattefinansierad sektor.

Av dessa är drygt 1,4 miljoner anställda direkt i den offentliga sektorn enligt SCB medan ytterligare drygt en halv miljon kan antas vara anställda hos privata utförare och skattefinansierade leverantörer till offentlig verksamhet.

Det blir därför bara 2 miljoner svenskar kvar som ska försörja en befolkning på 10 miljoner invånare. Det är den lilla gruppen som arbetar i den ständigt krympande icke-skattefinansierade delen av den privata sektorn.

Inte heller i denna grupp är dock hela populationen produktiv, då banksektorns 41.000 anställda ingår i gruppen. Efter det brittiska EU-utträdet försörjer svenska folket Europas näst största banksektor och medellönen i den sektorn är 45.800 kronor.

Dessutom är kultursektorn, utbildningssektorn och även tidningsbranschen (dock ej denna tidning) skattefinansierad i Sverige, eftersom vuxna kulturarbetare och journalister inte anses kunna försörja sig själva.

"Alla vuxna kan inte försörja sig själva. Det är självklart att vi har ett ansvar för att ingen lämnas utanför. Men vi har också ett ansvar för att den som faktiskt har förmågan får komma till sin rätt på arbetsmarknaden. Så är det inte idag", konstaterar Lidefelt och Mikkonen i Svenskt Näringslivs rapport.


Åtalet mot AFA

Nyheter från förstasidan

Ekonominyheter

Machetegäng rånar mäklare på Rolexklockor

Nya fallet efter visning i Västerås.. Tidigare blev en mäklare av med en klocka värd 100.000.0 


Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.