1.200 bärplockare nekas inresa i Sverige

Publicerad 6 juni 2024 kl 09.19

Inrikes. Pröv­ningen av ansök­ningar från bärploc­kare är igång – och Migrationsverket har redan avslagit drygt 1.200 ansök­ningar.

Dela artikeln

Efter att ha sett indikationer på missbruk inom bärbranschen har Migrationsverket förstärkt granskningen av de thailändska bemanningsföretagen och deras åtaganden som arbetsgivare. Myndigheten har också genomfört så kallade efterkontroller.

Nu är prövningen igång av säsongens ansökningar och det första besluten innebär att drygt 1.200 sökande får avslag. Dessa har anställning hos två av de sex thailändska bemanningsföretag som inkommit med ansökningar denna säsong.

Migrationsverket har under flera års tid fått signaler om oseriösa kontrakt och uteblivna löner kopplat till bemanningsföretag i Thailand. Under 2023 fick runt 500 tänkta arbetstagare avslag, medan merparten av ansökningarna beviljades. Inför säsongen 2024 har samtliga ansökningar som inkommit utretts noggrant med fokus på anställningsvillkoren som ska gälla utifrån svenska regler och kollektivavtal.

Skälen för att man avslagit ansökningarna för de drygt 1.200 tänkta arbetstagarna är främst kopplade till arbetstid och ersättningar för till exempel obekväm arbetstid och övertid,.

De senaste åren har uteslutande thailändska medborgare via bemanningsföretag anlitats för att plocka vilda bär i Sverige. Det är alltså bemanningsföretagen som är bärplockarnas arbetsgivare. De svenska bärföretagen är i sin tur uppdragsgivare som köper tjänsten ifrån bemanningsföretagen.

Majoriteten av sökande är bärplockare medan andra yrkesgrupper så som kockar, mekaniker och administrativ personal utgör en mindre andel. Fram till vecka 22 hade 2.441 ansökningar
lämnats in till Migrationsverket, det är färre än förra året då 5 372 tillstånd beviljades och runt 500 ansökningar avslogs.


Nyheter från förstasidan

Ekonominyheter

Polen utesluter räntesänkningar

"Tidigast 2026".. Behåller styrräntan på 5,75 procent – trots lägre inflation än Sverige.0 


Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.