Arkivbild.

Beslutade om gratis SL-kort för invandrare – fälls

Publicerad 26 april 2020 kl 16.04

Lag & Rätt. Järfälla kommuns kritiserade beslut om att erbjuda gratis SL-kort till så kallade nyanlända invandrarelever upphävs nu av kammarrätten, som konstaterar att modellen var olaglig.

Gilla artikeln på Facebook

Det var den 20 september 2018 som barn- och ungdomsnämnden i Järfälla kommun beslutade att godkänna en ny modell för skolplacering av nyanlända invandrarelever.

Syftet uppgavs vara att "bryta skolsegregationen" och förmå invandrare att välja skolor längre bort från hemmet.

Enligt beslutet skulle gratis SL-kort kunna erbjudas för nyanlända elever från årskurs fyra och uppåt som väljer en rekommenderad skola. Yngre invandrarelever skulle kunna erbjudas skolskjuts.

En man överklagade beslutet och hänvisade bland annat till att det bröt mot likställighetsprincipen i kommunallagen. Förvaltningsrätten i Stockholm valde dock att gå på kommunens linje och avslog mannens överklagande. Detta efter att kommunen försvarat sig med att modellen syftade till "att åstadkomma en mer jämlik spridning av nyanlända elever vilket ansetts vara nödvändigt för att motverka skolsegregation, främja en likvärdig skolgång samt möjliggöra integration".

Mannen överklagade dock till kammarrätten, som nu gör en annan bedömning. Enligt domstolen var beslutet olagligt och ska upphävas.

Enligt kammarrätten kan beslutet inte "tolkas på annat sätt än att samtliga nyanlända elever som väljer en rekommenderad skola kommer att få rätt till SL-kort eller skolskjuts". Det finns dock inget stöd vare sig i skollagen eller någon annan lag för att erbjuda sådana tjänster till en viss kategori av elever, enligt domen.


Isolering från kvinnor ny strategi mot falska anmälningar. Män i finansbranschen undviker affärsluncher, möten i enrum, vägrar sitta bredvid kvinnliga kollegor på flyget och bokar hotellrum på olika våningar.0 Plus

Ekonominyheter

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.

Senaste huvudledare

Fria Tider: Ännu inte för sent. En kort men total nedstängning kostar minst, både i kronor och människoliv.0 

Vetenskap

Hormon styr om pappor bryr sig om sina barn. Svenska forskare fick råtthannar att börja ta hand om ungarna.0 

Kultur

"Mr Bean" i upprop mot hatbrottslag. Muslimsk minister i Skottland vill inskränka yttrandefriheten.0 

Björn Kjellman: Fel att den "vite mannen" får så mycket utrymme. "Vår värld är orättvis och fördomsfull."0