MigiLeaks

Datainspektionen tvekar om migrationsdomar på Internet

Publicerad 9 februari 2012 kl 20.46

Politik.Efter påtryckningar från tidningen Aftonbladet beslutade Datainspektionen i början på december att eventuellt vidta rättsliga åtgärder mot de som utan utgivningsbevis publicerar migrationsdomar på Internet. Jonas Agnvall på Datainspektionen meddelar att de nog ska ha funderat klart under februari månad.

Gilla artikeln på Facebook

Hemsidor som InfoTorg Juridik och Juridik Idag har under en lång följd av år lagt upp domar på Internet. Det rör sig inte bara om domar i migrationsärenden utan även om domar rörande till exempel vålds- och sexualbrott. Detta har man gjort utan att på något sätt dölja namnen som framgår ur domarna. Infotorg Juridik har till exempel på detta sätt hängt ut två mördare och två våldtäktsmän hittills under februari månad. Inga myndigheter har hittils haft några som helst synpunkter på denna verksamhet.

InfoTorg Juridik ägs till 30 procent av Bonnierkoncernen och till 70 procent av Ratos. Juridik Idag drivs av Norstedts. Verksamheten drivs i kommersiellt syfte. Samtliga studenter vid Lunds och Uppsala universitet har tillgång till alla domar som InfoTorg Juridik lägger ut på nätet. De måste då logga in via sina respektive universitet. Även de som inte studerar i dagsläget men har gjort det tidigare och har kvar sina universitetskonton kan via universitetet komma åt InfoTorg Juridiks fulla utbud av domar. Gissningsvis har även studenter på många andra högskolor fri tillgång till någon av juridiksidorna via sina respektive högskolor.

Pernilla Brousell på InfoTorg Juridik har tidigare för tidningen Aftonbladet förklarat verksamheten med att InfoTorg gör vad de kan för att enbart de jurister som tjänar oerhört grova pengar på verksamheten i migrationsdomstolarna ska kunna komma åt domarna medan man försöker hålla allmänheten ovetande om vad som pågår. Detta gör man genom att likt Aftonbladets plustjänst endast låta betalande abonnenter ta del av domarna, dessutom krävs aktiebolag för att teckna abonnemang. Pernilla Brousell är på sin facebook-sida enbart medlem i fyra olika grupper. En av dessa är Jan Helins egen SD-hatarsida "Vi gillar olika". Brousell förklarar vidare för Aftonbladet att InfoTorg Juridik samarbetar med SD-hatarorganisationen Expo. Då InfoTorg Juridik arbetar med att ta fram domar och Expo ägnar sig åt att exponera domar som på något sätt har koppling till personer som offentligt engagerat sig för Sverigedemokraterna eller på annat sätt haft kritiska synpunkter på den mångkulturella agendan är det svårt att dra någon annan slutsats än att Bonnier-företaget hjälper Expo med att ta fram domar för att smutskasta nationalister.

Vid ett samtal med Jonas Agnvall på Datainspektionen i slutet av januari förklarar Agnvall att han meddelat de journalister som hittills hört av sig i ärendet att Datainspektionen räknar med att komma med ett beslut om polisanmälan eller inte innan februari månads utgång. Fria Tider har fått ta del av epost-korrespondens mellan en privatperson som tidigare hotats av polisanmälan av Datainspektionen och Datainspektionens chef, Göran Gräslund. Privatpersonen skriver:

"InfoTorg Juridik, Juridik Idag med flera publicerar sedan många år tillbaka domar, inte bara på migrationsområdet utan även vad gäller sexbrott, mord civilrättsliga processer etc. Detta utan att på något sätt mörka namnen på de inblandade som ytterst sällan i sig har någon relevans om man mest är intresserad av hur juridiken tillämpas.

Jag kontaktades av Jonas Agnvall för ett par månader sedan. Jag frågade vad han ville och påpekade att det redan finns ett antal andra websiter än den han då var intresserad av som besöktes av avsevärt fler människor och hade avsevärt fler domar tillgängliga. Jag fick dock aldrig något svar av Agnvall.

Är det Datainspektionens åsikt att om man bedriver juridisk journalistik och som del i den verksamheten erbjuder domar så bör man ha ett utgivningsbevis, annars begår man formaliefel?

Som verksamhetschef på Datainspektionen bör du rimligen kunna svara på den frågan.

Några moraliska problem kan rimligen inte finnas i och med att juridiskt inriktade journaliska webbtidningar publicerat domar på Internet i mycket större skala i massor av år, och rimligen sitter Datainspektionens anställda själva och läser dessa webbproduktioner på daglig basis.

De som nu driver liknande verksamhet som den Agnvall kontaktade mig om tidigare får väl svara för sig själva, men om det bara är utgivningsbeviset som Datainspektionen ser som ett problem så är det väl fullt möjligt att någon kan ställa upp och skaffa ett sådant så är den här diskussionen avklarad.

Det är helt okej att i samband med juridiskt orienterad journalistik publicera hur mycket domar som helst, så länge man har utgivningsbevis, är det Datainspektionens uppfattning?

Vad jag vet har Datainspektionen aldrig kommit med någon som helst form av kritik mot InfoTorg Juridik etc."

Göran Gräslund svarar:

"Det är riktigt att Datainspektionen inte har granskat eller riktat någon kritik mot webbplatser som publicerar domar m.m. på Internet med stöd av till exempel utgivningsbevis. Det beror på att publiceringen då har grundlagsskydd och Datainspektionen är därmed förhindrad att ingripa, oavsett hur kränkande en publicering på en sådan webbplats uppfattas. Datainspektionen har i flera sammanhang uppmärksammat att det nuvarande regelverket har brister och att det finns problem när det gäller publicering av personuppgifter på Internet och skyddet för den personliga integriteten.

Självklart ska vi ha ett öppet samhälle där var och en ska ha rätt att yttra sig utan att myndigheter ingriper, men detta måste ske inom de gränser som lagstiftaren bedömt som rimliga. I personuppgiftslagen går den gränsen ytterst vid vad som bedöms vara ett journalistiskt ändamål. Är ändamålet journalistiskt, begränsar inte personuppgiftslagen vad som får publiceras om en person. Om man på Internet publicerar känsliga personuppgifter eller uppgifter om lagöverträdelser på ett kränkande sätt och det inte är fråga om ett journalistiskt ändamål, är dock publiceringen straffbar.

Datainspektionen är den myndighet som genom sin tillsynsverksamhet ska bidra till att behandlingen av personuppgifter inte leder till otillbörliga intrång i enskilda individers personliga integritet. Skälet till att vi vill komma i kontakt med den som ansvarar för den aktuella publiceringen är således att kunna utreda om publiceringen har ett journalistiskt ändamål eller om det kan vara fråga om en sådan publicering som är straffbar enligt personuppgiftslagen."

Sveriges ledande kritiska journalistiska granskning av migrationsdomstolarnas verksamhet drivs numera av Avpixlatredaktionen.

Besök MigiLeaks genom att klicka här.


Nyheter från förstasidan

Ekonominyheter

Bostadsmarknaden hetare än någonsin

Övertaget för säljarna är nu rekordstort.. Situationen ännu mer urspårad än under tidigare rekordåret 2017.0 


Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.