Domare dömda för tjänstefel

Publicerad 6 mars 2021 kl 16.23

Inrikes. Högsta domstolen fäller lagmannen och en rådman vid Borås tingsrätt för tjänstefel sedan flera mål från 2012 och 2013 fortfarande inte hade avgjorts vid en inspektion av JO 2018.

Gilla artikeln på Facebook

I samband med en inspektion av Borås tingsrätt i oktober 2018 uppmärksammade JO tre tvistemål som hade inletts 2011, 2012 och 2013. Målen hade legat utan åtgärder från domstolens sida under en följd av år. Enligt rättegångsbalken ska handläggningen av mål drivas med inriktning på ett snabbt avgörande av målet.

Hovrätten för Västra Sverige fällde i mars 2020 både rådmannen och lagmannen för tjänstefel och bestämde påföljden till dagsböter. Lagmannen överklagade domen till Högsta domstolen.

Högsta domstolen har idag meddelat dom i målet. I likhet med hovrätten anser Högsta domstolen att lagmannen av oaktsamhet vid myndighetsutövning har åsidosatt vad som gällde för uppgiften som domstolschef och dömer honom för tjänstefel till dagsböter.


Ny studie om mirakeldieten. Överviktiga medelålders kvinnor fick äta obegränsat – rasade i vikt.0 Plus

Fria Tider reder ut forskningsläget. Så kan den anmärkningsvärda skillnaden i beteende förstås.0 Plus

Nyheter från förstasidan

Ekonominyheter

Bostadsmarknaden hetare än någonsin

Övertaget för säljarna är nu rekordstort.. Situationen ännu mer urspårad än under tidigare rekordåret 2017.0 

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.

Senaste huvudledare

Våld, skattepengar och extremism. Ska Moderaterna regera med SD-stöd måste de kapa banden till Expo.0