File: 
Data: 

Den svenska skuldsättningen som andel av BNP har ökat med 52 procentenheter sedan 2007 och är nu näst högst i världen.