File: 
Data: 
Upphovsman: 
Folkhälsomyndigheten

Men IVA-fallen är ännu få.