Mahmoud Asalya och Joullnar.

Livstid och utvisning för mordet på Joullnar

Publicerad 18 april 2024 kl 18.19

Efterlyst. Hovrätten skärper straffet till livstids fängelse för Mahmoud Asalya, 22, som mördade Joullnar, 43, i Taberg. Hans bror är samtidigt efterlyst av Interpol för ett orelaterat dubbelmord.

Dela artikeln

Othman Asalya, 35, blev nyligen efterlyst av Interpol för att ha mördat två unga män i Nässjö. Han var vid tillfället för dubbelmordet på fri fot på grund av en farsartad rättsprocess, trots att han sedan tidigare stod åtalad för ett brutalt rånförsök mot en kvinna i Jönköping.

Hans bror Mahmoud Asalya, 22, har samtidigt lagförts för mordet på Joullnar Gorgis, vars kropp hittades i ett skogsområde i Taberg förra året.

Hovrätten skärper nu straffet för den yngre av de två arabiska bröderna.

Tingsrätten dömde Mahmoud Asalya till fängelse i 18 år. Han skulle även betala skadestånd till vissa av kvinnans anhöriga.

I hovrätten begärde han att bli frikänd från ansvar för mord och grovt gravfridsbrott – eller i vart fall få ett kortare fängelse­straff – och att slippa betala skadestånd. Åklaga­ren och de anhö­riga begärde att påföljden skulle skär­pas och livs­tidsstraff dömas ut.

Även hovrätten kommer fram till att Mahmoud Asalya ska dömas enligt åtalet. Till skillnad från vad som var fallet vid tingsrätten bestäms påföljden dock till fängelse på livstid.

– Att livstidsstraff döms ut beror bland annat på att hovrätten funnit att mannen i gärningsögonblicket haft för av­sikt att döda kvinnan och inte – som tingsrätten ansåg – förhållit sig likgiltig till att hon skulle avlida. Eftersom mordet således be­gåtts med en högre grad av uppsåt, är gärningen mera straffvärd. Till detta kommer att hov­rätten fäster större vikt än tingsrätten vid det lidande som kvinnan måste ha upplevt och den särskilda hänsynslöshet som utmärker gärningen, säger rättens ordförande Patrik Örnsved.

Hovrättens dom innebär även att Mahmoud Asalya ska betala skadestånd till fler av kvinnans anhöriga. I likhet med tingsrätten beslutar hovrätten vidare att han ska utvisas ur Sverige och utan tidsbegränsning förbjudas att återvända hit.


Så dog soldaterna för "flickskolor" i Afghanistan. Svenska medier sålde in kriget – med hundratusentals döda – som ett feministprojekt.0 Plus

Coronavaccin

Läkare och makthavare hängdes 1948. Här är okända dokumentet som klassar tvångs­vaccinering som brott mot mänskligheten – än idag.0 Plus

Portabel "skyddskupol" skyddar styrkorna på marken. Samtidigt storsatsar Sverige på föråldrade amerikanska Patriot-system.0 Plus

Nyheter från förstasidan

Lämnar SD efter Expressens bluffdrev

Tog skämt ur sitt sammanhang. Nu lovar Alexander Edbom att stämma vänstertidningen.0 

Ekonominyheter

Klart: Personer födda 1957 kompenseras

Så mycket får du – om du är född rätt år.. Årskullen har missgynnats av skattelagstiftningen och höjda åldersgränser.0 


Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.