Upphovsman: 
Google maps

Tell Abiad på gränsen till Turkiet.