Upphovsman: 
Facebook

FÅR STANNA. Denne kurdiske invandrare från Iran är en av dem som igår dömdes, men får trots det stanna i Sverige.