Upphovsman: 
Valfoto

Thomas Elfgren från Svenska folkpartiet kämpar för ett mångkulturellt Finland.