Upphovsman: 
Nicholas Hodge/Us Air force

Amerikanska och turkiska stridsplan tidigare i sommar.