Upphovsman: 
Fria Tider

Fria Tider avslöjade asylsökarens agerande den 1 december.