Upphovsman: 
Facebook

Männen fångades på film av den utsatta kvinnan.