Upphovsman: 
Polisen

På Facebook uppger sig den "15-årige" afghanen vara en medelålders man från Dubai.