Upphovsman: 
Danska TV2

Den danska imamen Abu Bilal, känd för sina islamistiska predikningar, är en av dem som kan komma att utvisas från Danmark.