Upphovsman: 
Regeringen

UD uppmanar sina anställda utomlands att ta striden för den allt mer försämrade Sverigebilden.