Upphovsman: 
Kami888

Situationen just nu: Rött område markerar regeringsstyrkor, gult kurdiska styrkor och grönt rebeller.