Upphovsman: 
ITV

"Julie" berättar om sina upplevelser i TV.